120 лева за пенсионерите до края на годината

  Председателят на бюжетната комисия Любомил Карамански от ИТН предложи от 01 октомври пенсионерите да получават по 120 лева добавка, до края на годината

  А от 25 декември минималната пенсия да стане 370 лева, а максималната 1500 лева  и всички пенсии да бъдат преизчислени.

  Преизчислението да стане с по-висок коефициент за всяка година стаж, който нарастна от 1,2 на 1,35..

 

Последни новини