15-ти юни Световен ден на вятъра

  Вятърът е най-евтин енергиен расурс.

  На 15-ти юни отбелязваме Световният ден на вятър, това е ден за преоткриване на вятъра, неговата сила и възможнжст, с който може да се промени нашият свят .

  Предимствата на вятърната енергия 

  Вятърът е един от най-бързо развиващите  се енергинни източници и се очаква да бъде съществена част от новоинсталираните капацитети през следващото десителетие .

  Данните сочат, че вятърната енергие е устойчева на кризата 

   Също той е най.-евтиния ресурс, който намалява зависимостта от вноса на енергия.

 

 

Последни новини