20-ти май Международен ден на метрологията

   Международният ден на метропогията е посветен на средствата и методите на измерванията.

  На 20-ти май 1875 година на конференция  в Париж е подписан от  представители на 17 държави акт, с който се постига единство в използваните мерни единици.

  Метрологията е наука за измерването, средствата и методите на измерване.

  Тя представлява извлечение на информация за свойствата на обектите с дадена точност и доставереност чрез измерване.

  Днес еталан на метъра се намира във Франция, в музея на мерките и теглилките, по скоро като  исторически експонат, отколкото еталон.