20-ти ноември Световен ден на детето

  Днес 20-ти ноември е Световния ден на детето.

  Той е обявен от ООН и ЮНЕСКО на 14-ти декември 1954 година.

  На същата дата 1959 година на Общото събрание на ООН се приема деклерация за правата на детето , а през 1989 тодина се провежда и конференция за правата на детето.

  На този ден децата от цял свят изразяват соридарност и подкрепа към своите връсници, които живят в бедност, лишения или са жертва на насилие .

  Всяка година  от Световната организация  отправят призив за по-добро бъдеще и спазване правата на детето.

. Да бъдат здрави, щастливи и късметлии всички деца.

  

 

Последни новини