3-ти декември Международен ден на хората с увреждания

  На 3-ти декември се отбелязва Международният ден на хората с увреждания.

  През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявявя 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания .

  Негоната цел е постоядно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия с които да се гаратнира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъпа до общообразователната система,  до общия пазар на труда  до информация и до процесите на изработване.

 

Последни новини