8-ми юни Световен ден на океаните

   Официалното честване на Световния ден на океаните, за първи път се чества през 2009 година, макар че е определен още през 1992 година.

  Световният ден на океана, така наричаме съвкупността от всички океани и морета на Земята, който насочва вниманието на хората по света към състоянието и проблемите им.

  Той заема 71% от площа на Земята като средната дълбочина му е 3790 m.

  Световният океан е важен источник на ресурси за все по-нарастващото население на планетата, но в същото време е все по-засегнат от човешката дейност.

  Също има изключително значение за живото на Земята, защото осигурява половината от кислорода в атмосферата и съдържа огромно количество минерали и биологични ресурси.

 

Последни новини