Черепишкият манастир разположен на красиво място

   Черепишкият манатир "Успение Богородично" е поредната забележителност на София.

  Намира се в Искърското дефиле, на 85 километри от столицата на самия бряг на река Искър, в северните склонове на Стара планина, на 10 км. от град Мездра и 25 км от Враца 

  Ог София по път Е-79  за Мездра през Искърското дефиле и на около 5 км преди Мездра има отбивка за манастира.

  Посещението до него е една прекрасна разходка от София.

  Той е посторен по време на цар Иван Шишман и съществуването на светата обител се свързва със  средновековен град, близо до феномена "Ритлите" с името "Коритен град"

  Манастирът е изгарян и опустошаван неколкоктранто.

  В началото на 17-ти век той е въстановен под давление на видния български иконописец Пимен Зогравски .

  

  Също по това време е изградена и църквата към манастира.