Днес 25-ти ноември църквата почита паметта на Св. Климинт Охридски

   Свети Климент Охридски е средновековен български учен проповядвал на старобългарски език.

  Той е основател на Охридската книжовна школа.

  Известно е от старобългарското житие, че през 868 година Климент придружава двамата братя Св. Св. Кирил и Метоий по време на посещението им в Рим 

  След три и половина години в Моравия Св. Св. Кирил и Методий ,заминават на юг за да ръкоположат учениците си, сред които е и Климент..

Последни новини