Topalka

Домашните птици им е необходимо суха постеля

  Мокрите участъци трябва своевременно да бъдат премахвани и заменени с прясна суха постеля.

 За постилка можем да използваме стърготини,слама,мъх,торф и сухи листа.

 На малките пилета не трябва да постиламе сърготини ,защото те ги кълват и може да се разболеят от тежки болести.

 Дебелината на постелята зависи не само от сезона ,но и от възрастта на птиците.

 

Последни новини