ДПМ "Челопеч"работи усърно в посоки Дигитализация

  Дънди Прешън Металс Челопеч ЕАД инвестира значителни срества за да даде възможнжст на хората ни да се докоснат до най-доброто в световната минна индустрия.

 Рудник Челопеч е място, където тестваме иновативните процеси.

 От една страна насърчаваме служителите да търсят нови начини за оптимизиране на процесите, а от друга да им осигуряваме ресурсии.

 

Последни новини