Извънредно събрание на Регионалното сдружение на Общини Средногорие

  Кметовете на общините Челопеч и Мирково застават начело на Регионалното сдружение на Общини Средногорие.

 На проведеното днес 20, 11, 2020 година извънредно общо събрание на НПО Регионално сдружение на Общини Средногорие бяха избрани, за председател  Цветанка Йотина,  кмет на  община Мирково и зам. председател инж. Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч.

 Извъредното общо събрание протече при следния дневен ред, а именно освобождаване на старото ръководство и избиране на ново.

 

Последни новини