Topalka

КАТ въвежда по- солени глоби от 21 Януари 2020 за нарушителите

  В населини места глоба за превишена скорост-

 с 10 км-глоба 20 лева,

 от 11км -до 20 км глоба -50 лева.

 от 21км до 30 км -глоба-100 лева.и отнемане 2 контролни точки

 от 31 км до 40 км глоба -400 лева и отнемане на 6 точки

 над 40 км-600 лева глоба и отнемане 12 точки.

 а над 50 км глоба 700 лева.

 за превишена скорост из вън населено място

 за 10 км глоба 20 лева

 от 11км до 20 км глоба 50 лева

 от 21 км до 30 км глоба 100 лева и отнемане на 2 точки.

 от 31км до 40км глоба 300 лева и отнемане 6 точки.

 от 41 км до 50 км 600 лева,а за следващи 5 км над 50 км глобата са увеличава с 50 лева и 16 точки.

 Паркиране на място на инвалида без водача да има това право -глоба 200 лева.

 Паркиране по паркове и градинки глоба от 50 до 200 лева.

 Паркиране на пешеходна пътека глоба 50 лева и отнемане на 3 точки.

 Без винетка за леката кола глоба 300 лева.

  Превозното срество за превоз на пътници с 8 места без място за водача -600 лева.

 Закъснение за технически преглед глоба до 50 лева.Неправилно място поставен номера на колата глоба от 50 до 200 лева и отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца.

 Управление на превозното срество ,което не е регистрирано по установения ред или е без номера се отнема книжката до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лева.

 Използвонето на телефон по време на управление -глоба 50 лева и без 6 точки.Не поставяне на предпазни колани -глоба 50 лева и без 10 точки.

 Превоз на деца в нарушение на правилника -глоба 50 лева.

 За велосипедистите без жълта жилетка глоба 10 лева.За преминаване на ограждения на парапети или вериги  на пешеходците глоба 50 лева.

 За всички друти нарушения на пешеходците -глоба от 20 лева.

 

 

Последни новини