Легенда и предание за Мъглижкия манастир Св. Никола

   Мъглижкият манастир Св. Никола се намира на 2 километри северно от град Мъглиш, Казанлъшка духовна околия.

  Той преставлява комплекс от църква, желищни и стопански сгради, както и два параклиса в жилищните сгради,  Свети. Св.Петър и Павел и Св. Андрей Михайл .

  Църквата е с размери 23,50 и 11 метра и преставлява еднокорабна и безкуполна сграда с открит притвор.

  Манастирът е възникнал по време на цар Калоян.

 

Последни новини