Юлианският календар е въведен на 01 януари 46 г.пр.н е

   На 01 януари 46 година пр- н.е. в  Римската империя въвеждат юлианският календар и така януари бележи началото на годината.

  В древен Рим до реформите на Юлий Цезар са ползвали лунният календар .

  При него годината е започвала на 01 март и броял 353 денонощия, разпредебени в 12 месеца, но  не бил мното удобен.

  При завоюването на Египет римляните се запознават с новия за тях начин на време изчисляване и Цезар решава да  го въведе в Рим, но спо-голяма точност за да свърже слънчевата година с европейското положение на Слънцето с Европейската пролет, лято.

 

Последни новини