Topalka

Най-добрите железопътни гари в Европа за обслужване

  Международната неправителствена организация "Consumer Center"състави класацията на най-добрите железопътни ж п гари в Европа.

 Най.добрата ж п гара е лондонската Сеинт Панкрас, която обслужва високоскоростните влакове свържващи Великобритания с ред европейски столици.

 На второ място е централната гара на Цюрих, а на трето място гарата в Лайпциг.

  На четвърто място е гарата в Италия в Рим.

 На пето място е определена централната гара в Мюнхен.

 

Последни новини