Topalka

Нова заповед за достъп на земеделските стопани до пазарищата

  Новата заповед на здравния министър Кирил Ананиев е да регулира режима на достъпа на земеделските стопани до пазара и обработваемите им земи.

 Кметовете на общините да осигурят такъв достъп,  като всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари.

 Да се създаде разширение на площите на пазара и поставят информационни табели за спазване на мерки срещу короновируса.

 Да няма струпване на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.

 

Последни новини