Нови беседки ще бъдат построени в село Антон

  Община Антон стартира дейности по изграждането на четири нови беседки, за отдих в две паркови зони, а именно в училището и детската градина.

 Придобивката ще бъде готова в рамките на един месец.

 Дървеният материал за тяхната направа е собственост на общината.

 

Последни новини