Topalka

Параходът-музей "Радецки" се завърна след ремонт

  Историческият кораб-музей "Радецки" се завърна от ремонт в Козлудуй.

 През 2019 година Министерският съвет гласува и отпусна средства за планов преглед и ремонт на парахода.

 В края на 2019 година парахода беше повлечен до град Брайла Румънея,където успешно се осъществи първага час от плановия преглед и ремонт.

 Направен беше външен преглед и изпитание на конструкцията, ремонт на корпуса и настройката  и основен ремонт на гребните колеса.

  

 

Последни новини