Topalka

Парламентът на второ четене прие Закона за туризма

  Окончателно на второ четене Парламентът прие Законо за туризма.

 Министерсият съвет следва в шестмесечен срок да приеме наредбата за националните курорти.

 Предоставянето на услугите по обучение на туристи по снежните спортове ,ще се извършва от ски училищата, вписани в Националният туристически регистър.

 Рабодател, който наеме неправоспособен екскурзовод, планински водач или ски учител,ще му се налага имуществена санкция в размер на 2000 лева.

 Лице което предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект ,също ще му се налага глоба.

 

Последни новини