Пенецилинът е първият антибиотик произведен в света

     Пеницилинът, това е първият антибиотик в света , произведен в България на 4-ти септеври 1954 година.

  А на 5-ти септември е официално открит завода за антибиотици в Разград.

  Началото е поставено с постановление на Министерският съвет от 28 септемнри 1951 година, което разрешава на министерството на народното здраве да започне проучване и построяване на завод за пенецелин.

  През 1952 година архитект Селезньов е със задача да намери подходящ терен.за строеж.

  Пенецелинът е първият антибиотик в света открит от шотланският учен Александър Флеминт през 1828 година.

Последни новини