Подготовка на кромития лук за съхранение за зимата

   Реколтата на кромития лук трябва да се събере навреме.

  Прибирането на кромития лук трябва да започне когато върховете на стъблото станат жълти и самото стъбло падне на земята.

  По това време се наблюдава изсушаване на шийката на луковицата.

  Ако той бъде изваден по рано и  все още има малки непрозрачни люспи, а шийката е отворена, тогава чр ез нея прониква гниене, което води до унищожаване на част от реколтата.

  Най-добро време за сибиране на лука е началото на месец август, когато температурата на въздуха допринася за сушене.

  Лукйт оплетен в сплитка, най-добре се съхранявя.

 

Последни новини