От няколко години се наблюдава преместване на хората от града към селото

   От няколко година се наблюдава много от българите да напускат градските си жилища, за да се преместят и да живеят на село

  Те изоставят градските си удобства , за да заминат на село, това сочат данните на Националния статистически институт.

   Наблюдаваме един процес в който големите градове включително и София губят от жителите си за сметка на селата, това обясни експертът по демографска статистика доц. Йордан Калчев, пред "Телеграф."

  Калчев прогнозира, че този процес на преселение на хората от града към селата ще продължи.

  Освен това блатодарение на по-добрата пътна комуникация хората имат възможност да пътуват до работата си в големите градове, а да живеят в самостоятелни жилища в близките села.

 

Последни новини