Topalka

Притеснени ли са родителите на първокласници заради коронавируса

  Повече родители на първокласниците избраха да пуснат децата си на редовно обочение.

  За предпочитане е присъствена форма на обучение.

 Миналата година учениците се справиха трудно с дистационното учение.

 На първокласниците особено важно е прекия контакт с учителя, който да им обясни учебния материял.

 Носенето на маски в класната стая не е необходимо, за да се внася допълнително напрежение.

 Надяваме се на една нормална учебна година.

 

Последни новини