Разкопките в "Тракийския и античен град Кабиле" ще започнат отново

В началото на Септември ще започне вторият етап от тазгодишните разкопки в Националния археологически резерват "Тракийски и античен град Кабиле". Усилията отново ще бъдат насочени към проучване на сградата, в която се е помещавал щабът на римския военен лагер- принципия. Римската кохорта, която е била разположена в крепостта, е охранявала част от южната граница на империята през втория и третия век. Първият етап от проучването е финансирано от бюджета на община Ямбол, а втория от Министерството на културата.
Последни новини