Създаване на временна комисия за ревизия на 9 сектора

   Създадената комисия по проверка за разходването на средства от Министерския съвет, държавни предприятия и органи, дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години се събра на първо заседание .

  Депутатите приеха вътрешните правила за дейността на комисията и в момента обсъждат приоритетите й.

  Очакванията на българските граждани към работата на комисията са огромни.

  Българският народ очаква истината за харченето на държавните пари.

 

Последни новини