Ще бъдат повишени енергийните помощи

   Обхватът на енергийните помощи ще се увеличат и ще се увеличи  и размерът им.

  Помощите в момента са 100 и ще се увеличат с още 20 лева, това каза по Нова Георги Гьоков министър на труда и социалното подпомогане.

  А в момента помощ получават 202 хиляди  българи .

  Престои обхвата да достигне до 300 хиляди.

  

 

Последни новини