Соколовският манастир "Успение Богородично"

   Габровски Соколовски манастир "Успение Богородично"е основан през 1833 година от Архимондрин Йосиф, известен по-късно в борбата на царковна автономия като униатски архиепископ Йосиф Соколски.

  Той е дошъл от Троянския манастир заедно с Йеромонах Агапий през 1833 година .

  До входа на близката пещера построили малка дървена църква, а след една година я събарят и на мястото със средства и помощи от селяните от близките села изградили днешния храм.

  Соколовският манастир взима активно участие в борбите за национално освобождение.

  На 31 юли 1856 година в него се установяна четата на капитан дядо Никола, с намерение да го првърне в център на въстанието, а по време на Априлското въстание на 1 май 1876 година тук е сформирана чатата на войводата Цанко Дюстабанов. 

  Васил Левси също е намерил подслон тук.

Последни новини