Свитовен ден на здравния работник

  Днес 7-ми април е професионален празник на всички здравни работници, като Световен ден на здравето се отбелязва в 191 страни в света от 1950 година.

  А в България от 1954 година се отбелязва като Ден на здравния работник. Празнуват го лекари, медицински сестри, фелшери и помощник медицински персонал.

  Днешият ден дава възможност да се започнат колективни действия за опазването на здравето на хората и тяхното благоденствие.