Църквата на 21-ви май почита памета на Св Константин и Елена

   През 313 година Император Константин издава Миланския едикт, с който въвежда христаиянството като официална религия вън Византия.

  Според легендата майка му Елена отива на поклонение по местатта, където е живял Иисус Христос , построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпънат Христос.

  Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци.

  Празникът е свързан с омилостивяване на градушката и затова  не се работи на този ден полска работа.