Вратите на детските градини за децата на медиците ще бъдат отворени

  От днес в София отварят врати две деткси градини, в които ще се обучават децата на медиците на първа линия.

 Това са 124-та и 117-та детска градина.

 Те се намират в близост до големите болници в града и ще осигурят по-спокойна работа на медицинските работници.

 Очаква се около 80 деца да посещават детското заведение.

 Освен в столицата отварянето на детските градини за децата на медиците, ще има и в други градове.

 Детските кухни остават отворени.

 

Последни новини