За да опазим нашата планета са нужни драстични промени

   ООН в доклада си предупреждава за три взаимносвързващи кризи  водещи до разруха на нашата планета, а именно това са климатичните промени, загубата на биоразнообразие и замърсяване на оклната среда.

  Според доклада на ООН човечеството прави от Земята място в което все по-трудно се живее.

  Светът трябва да предприеме спешни мерки и да проведе промени в обществото, в икономиката и във всекидневния живот, за да спре разрухата.

  Трябва да се разрастват специфични модели за управление на горите в условията на климатичните промени.

  Заради замърсяването на оклната среда, съществуващите видове разстения и животни са застрашени от изчезване.

  Броя на природните катаклизми в света се увеличават.

  Спроред доклада всички тези неблагоприятни фактори ще се стоварят върху самите нас.

  Проблемите на планетта са толкова взаимносвързващи, че са необходими общи координирани условия, за да бъдат решени .

  Не е време за еднопосочно мислене и замитане на проблемите.

 

Последни новини