Започва новата учебна година за учениците

   Тази година в класните стаи ще влязат близо 60,000 първокласници за първият учебен ден.

  Успешна да е новата година на всички ученици.

  По данни на Министерството на образованието училищата в страната са над 700 хиляди.

  Обучението ще се води от над 127 хиляди педагози, в това число учители ,психолози , възпитатели и ресорни учители.

Последни новини