15-ти Май Световен ден на климата и климатичните промени

   Световният ден за борба с климатичните промени е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, подписан на 5-ти юни 1992 тодина в Рио де Жанейро, Бразилия.

  Всяка година еколози и политици от цял свят координират действията към глоболното затопляне.

  Изменението на климата е една от най големите заплахи за живота на нашата планета .

  Използване на въглища, петрол, газ, интезивно селско стопанства, изсичане на горите и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха .

  Това повишава температурата на земята, която води до стопляне на полярните ледове и покачването на равнището на океаните и води до наводнения на многолюдни ниски земи.

 

Последни новини