15-ти септември откриване на новата учебна година

  Днес 15-ти септември  откиване на учебната година.

  На добър час скъпи ученици, учители и родители.

              Училище

  Детенце хубаво, пиленце любаво

  Къде под мишница с таз малка книжица?

  Отивам, бабичко ,макар и слабичко ,

  книга да се уча, добро да случа.

  Автор: Иван Вазов

 

Последни новини