27-ми март Световен ден на театъра

   Световният ден на театъра се отбелязва от 1962 година по инициатива на Междунарадния театрален институт .Датата е 27-ми март защото на този ден се открива сезона на "Театър на Нациите".

  От този ден всяка година , един отначините на отбелязване на празника е изтъкнат артист да отправя своето годишно послание .

Театърът е едно от най древните 7-те изкуства., разпространено е във всички култури на света и има свой универсален език .

  Той има несравнимо ограничено присъствие сред нас, има тази непосрествена комуниникация, която въздейства интуитивно и каквито форми да приема ще има своето място в живота ни.