Александър Тодоров е първия ректор на Софийският университет "Св. Климент Охрински "

   Софийският университет" Св. Климент Охрински" е най-старото и голямо висше училище в България.

  Университетът е създаден на 1 октомври 1888 година, като висш педологически курс.

  Първият ректор на софийсия университет е академик Александър Тодоров- Балан.

  Той е български езиковед, литаратурен историк и библиограф, действителен член на Българската академия на науките.

  Той е роден на 17 октомври 1859 година в село Кубей - Бесарабия.

  

 

Последни новини