Международният ден на Земята 22-ри април

   Денят на Земята 22-ри април е най-големият нерелигиозен празник на света.

  За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22-ри април 1970 година в САЩ и Канада. Милиони североамериканци участват в демострация и настояват политици, дръжвници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда 

  През 1990 година празникът на нашата планета е обявен за Международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 година. 

  Целта на празника е да обединим хората на планетата в защита на околната среда. 

  България е една от пърните страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало през 1990 година на 22-ри април. На този ден Президентът на България Желю Желев подписа клетвата в името на Земята.