Българското момче Краси учи в швейцарско училище

   В швейцарското училищ защото учат деца от цял свят.

  Момчето е дошло в Швейцария на 5 години и не е знаело и една дума на чужд език.

  Сега е по-добър и от швейцарските деца и всичси други където учат там 

  Говори перфектно български език.

  Краси е родом ог град Козлодуй.

Последни новини