Бяло море или Егейско е полузатворено море

   Бяло или Егейско море е полузатворено море разположено между Балканския полуостров на запад и на север Мала Азия на изток, а на юг остров Крит.

  На североизток се свързва с Мраморно море .Южната граница на Бяло море според Международната хидрографска организация се прокарва от крайбрежието на Мала Азия ,южно от курорта Мармарис.

  севернозападнато крайбрежие на остров Родос, протока Касос , северното койбрежие на остров Антикитира ь протока Китара, източния бряг на остров Китара и завършва в крайната югоизточна част на полуостров Пелопонес.