Дания страната която не прие еврото

   Дания е единствената страна членка на Европейския съюз, която има клауза в договора си, позволяваща и да не приеме еврото.

  В новата история на Дания са проведени два референдуми, които очертават отказа на страната за членка на еврозоната.

  Първият от тях се проведе на 2 юни 1992 година, като той беше с по-общ характер и се свърза с ратифицирането на договора от Маастрихт.

  Този договор поставя основите на ЕС такъв какъвто е известен и до днес , защото  в рамките на референдума влизат и други въпроси освен паричния съюз.

 През 2000 година датчани отново провеждат раферендум в който вече гласуват конкретно да ли страната да стане част от еврозоната, но  страната решава да запази националната си валута.

 

Последни новини