Днес 15 май Международен ден на семейството

   Международният ден на семейството е празник обявен от общото събрание на ООН през 1993 година

  Първото чествене на този празник се провежда през 1994 година . Организацията на Обединените нации обявява, че целта на учредяването на този ден на семейството е да се насърчи информираността за проблемите, които съпътстват семействата, включително социалните демогравски и икономически фактора.

  Всяка година ООН обявява тема, която да съпътства отбелязването на Международния ден на семейството .

  Тези теми имат за цел да се съобразят с различните въпроси, проблеми и ситуоции, с които се сблъскват семействата по света и да повишат осведомеността за тях..

  

Последни новини