Днес е Трифонзарезан - Денят на лозаря

   Днешният ден е български народен празник в чест на Свети Трифон., празнува се от лазарите и кръчмарите.

  Празникът е сред най-устойчивите, но и най-противоречевите и сложни по света историческа същност обиччаи в българския нараден календар.

  Това  е трудов обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозята, а именно пролетното зарязване.

  Свети Трифон е познат и в другите балкански страни, той е закрепен в православния календар и е свързан също и с смяната на сезона от зима към пролет.

 

 

Последни новини