Днес ще се решава за цената на газа за юли

     Комисията за енергийто и водно регулиране ще съобщи на открито заседание цената на газа за месец юли, по която обществения доставчик да продава газ  и на лица, на които е издадена лицензия за пройзводство и пренос на топлинна енергия. 

  Очаква се регулатора да проведе закрито заседание, на което да приеме решение за утвърждаване на цената на синьото гориво., считано от 1-ви юли.

 

Последни новини