Едно от красивите места от България

     Решихме да се разходим и да посетим едно от красивите места в Челопеч, а именно скалното образование на Деликли кая .

  Местните жители го наричат Пробитата  скала  или Пробитата камък..

  Деликли кая се намира на около 1,5 км от селото в южните склонове на Стара планина . До там се ходи с автомобил с висока проходимост, може и пеша.

  Пробитата скала е едно от скалнине образувания в месността, в които личаат култови характеристики от далечните времена.

Плизо до него е и Фрънкая,  друг скален масив в месността, известен като Ветровитата скала.