Екопътеката до Стобскиите пирамиди е възстановена

   Ог югозападното държавно предприятие съощават, че екопътеката до стобските пирамиди е възстановен.

  Вече приключи възстановителната дейност на аритектурните елементи и укреплителните съоръжения към екопътеката "Стобски пирамиди" в местността Кулски рид край кочериновското село Сноб.

  Екопътеката беше почистена от буклучите и баха изградени нови 180 метра предпазни парапети, които са обработени с естествени масла, като защита от неблагоприятните отмосферни условия.

  Остава да бъде завършен информационния поситителски център.

Последни новини