Еленската базилика "Свети Илия" край Пирдоп

   Базиликата "Свети Илия" край град Пирдоп представлява руини на унищожен от турците укрепен манастирски комплект с внушителна ранохристиянска базилика и крепост.

  Самият храм се е състоял от манастирски постройки и заобикалящи крепостни стени, фланкирани с четиристенни кули в ъглите. .

  Храмът е представлявал  активно средище на книжовността по време на Второта българска държава и действа до края на 17 век, когато варварски е разрушена от турските завоеватери към 1700 година .

  Тогава Яхил паша заповядва на аскера да срине с топове , да опожари и унищожи хиляди и триста годишния манастир.