Topalka

Как ще допускаме земеделските стопани до земите им

  Животновъдите и земеделските стопани,които имат ниви,овошни градини, лозя,оранжерии и други земеделски земи,ще се допускат до обектите си с удостоверение или служебна бележка.

 Ще бъдат допускани и превозните им срества,които превозват семена,посадъчен материал,торове,препарати,поливна техника,фуражи и други, необходими за  извършване на земеделските, животновъдни и риболов дейности.

 

Последни новини