Какви мерки трябва да спазваме за да не се заразим с COVD-19

     Освен масовата ваксинация е доказано, че най-ефективна противоепедемична мярка за ограничаване на COVID-19 е спазването на физическа диставция при общуване.

  Наред с тези мерки е необходимо да засилим мерките в заобикалящата среда, като почистване, дезифекция и вентилация и най-важното да носим маски.

  С увеличаване на разстоянието между лицата се намалява възможността за ефективно предаване на вируса на околните по въздушно капков път, а с ограничаване на броя на хората намиращи се в затворено пространство и осигоряване на адекватна вентилация се намалява възможността за аерозолно възникване на нова инфекция.

 

Последни новини