Topalka

Кога България ще замени лева в евро

  В средата на 2018 година подадохме заявка към ЕЦБ, по пътя на валутния механизъм т.с. чакалнята на Еврозоната.

 В писмото изрично е записано,ще влезем при текущия си валутен курс.

 Основният проблем е,че курсът след влизането ни в Еврозоната ,другите страни на секретни заседания ще определят нашия курс.

 Казусът е да направим такава промяна в закона ,че това да не се  случва,това каза Председателя на бюжетната комисия Медна Стоянова..

 Влизането ни в Еврозоната и подмяната на лева в евро ,това трябвало д а се случи в началота на 2023 година.

Последни новини