Корабът Св. Св. Кирил и Методий се нуждае от пари за ремонт

   От миналата година България си има веонен научноизследовотелски кораб и за ремонта му са необходими пари, за да може да отплава за Антарктида до края на 2022 година..

  Той беше купен от Норвегия. Корабът Св. Св. Кирил и Метоий е много добър за тази цел, въпреки че е строен преди 35 години.

  Строен е да работи в тежки условия на Норвешкото море .

  За теди години износването му е само 10 %, това обясни адмиралът.

  През 2014 година е модернизиран да работи по проекта на южен поток.

 

 

Последни новини